Pieteikums Uzņemšanai Pirmsskolas pretendentu sarakstā.

Kad abas puses vienojas par turpmāko sadarbību tiek slēgts līgums.

Pieteikuma informācija

Bērna informācija

Kontaktinformācija

Piekrītu, ka iesniegtie dati tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.Datu apstrādes mērķis ir izglītojamā dokumentu sagatavošana, datu ievadīšana izglītības sistēmas datu bāzēs, apmācību programmu veidošana, nodrošināšana un saziņa ar vecākiem. Pieejas personas datiem ir tikai darbiniekiem, kas ir pilnvaroti apstrādāt minētos personas datus. Ieteikumus un jautājumus var uzdot, rakstot uz mazulitisru@mazulitisru.lv